Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ

Έναν καιρό επήγαινα (Σίμων Καράς)

Δείγμα ήχου
Πληροφορίες τραγουδιού
Είδος:Αστικά / Πολίτικα
Κατηγορία:Δίστιχα
Περιοχή: Κωνσταντινούπολη
Εθνικότητα:Ελληνική
Γλώσσα/Διάλεκτος:Ελληνικά
Χορός:Συρτός 2/4
Μακάμι:-
Συλλέκτης:Καράς Σίμων
Τόπος Ηχογρ/σης:Αθήνα
Ημ/νία Ηχογρ/σης:01/01/1978
Διάρκεια:4:07
Πληροφορίες αρχείου
Ημ/νία Καταχώρισης:12/07/1995
Υπεύθ. Καταχώρισης:Θανάσης Μωραΐτης
Σχόλιο:Επανεκδόθηκε στο CD 'Τραγούδια Κωνσταντινουπόλεως και Προποντίδος' (Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής). Πηγή κομματιού: Μιχαήλ Σίσκος από Κωνσταντινούπολη.
Αποθηκευτικό Μέσο:Τραγούδια Κωνσταντινουπόλεως και Προποντίδος (LP 97)
Συντελεστές/Όργανα/Ρόλοι
Μεικτή χορωδία Συλλόγου προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής:Χορωδία
Αηδονίδης Χρόνης:Τραγούδι
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος:Κλαρίνο
Ανδριανός Σταύρος:Λαούτο
Στεφανίδης Νίκος:Κανονάκι
Βαρτάνης Στέφανος:Βιολί
Καράς Σίμων:Διεύθυνση Ορχήστρας
Καράς Σίμων:Διεύθυνση Χορωδίας
Φωτογραφική Συλλογή

Σίμων Καράς

Σίμων Καράς (καθήμενος) & η χορωδία του

Σίμων Καράς

Σίμων Καράς (καθήμενος) & η χορωδία του

Μάρκος Δραγούμης (αριστερά) & Χρόνης Αηδονίδης (από την παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Μωραΐτη "Ανθολογία αρβανίτικων τραγουδιών της Ελλάδας" - Μ.Λ.Α. Αθήνα, Οκτώβριος 2002)

Αρχή